De kernwaarden van Yitch: Ecodurable

'Duurzaamheid'

Bedrijven van over de hele wereld grijpen de term ‘duurzaamheid’ aan om aan te tonen dat ze voldoen aan misschien de meest hedendaagse maatschappelijke eis. ‘We zijn een zeer duurzaam bedrijf’.

 

Wat maakt een bedrijf duurzaam?

Maar wat is nu zo’n zogenaamd ‘duurzaam bedrijf’? Wat maakt het ene bedrijf duurzamer dan het andere? En op welke vlakken kan je ‘duurzaam' zijn? Ben je bijvoorbeeld een duurzame onderneming, als je kantoorgebouwen bijna-energieneutraal zijn, en je milieuvriendelijke grondstoffen en duurzame productiemethodes aanwendt?

 

Vanaf wanneer komt duurzaamheid in het gedrang?

Ben je nog wel duurzaam wanneer je eindproduct naar de andere kant van de wereld wordt verscheept, ook al heb je de meest energie-efficiënte gebouwen en gebruik je circulaire grondstoffen?

 

"Ben je nog wel duurzaam als je halffabrikaten op duizenden kilometers van hier laat fabriceren, om deze dan lokaal - in je groene fabriek - te assembleren?"

 

Of omgekeerd: ben je nog wel duurzaam als je halffabrikaten in het buitenland laat produceren, om deze vervolgens hier - in je groene productiebedrijf - te laten assembleren?

 

Ons lijkt het dat duurzaamheid slechts moeilijk te rijmen valt wanneer goederen zovele duizenden kilometers moeten worden verscheept. Een mening die we heus niet enkel zijn toegedaan door de talloze liters brandstof die opgaan aan dit transport.

 

De keerzijde van outsourcing

Hoewel outsourcing de omzetcijfers van een onderneming op korte termijn kan opdrijven, lijkt de keuze voor uitbesteden op middellange termijn een aanzienlijke verarming, op veel meer vlakken dan louter de winstmarges.

 

 • De technische kennis van de eigen werknemers zal zienderogen slinken, en met elke operator die op pensioen gaat, wordt de nood tot outsourcing nog groter. Tot je er volledig van afhankelijk bent, en je bedrijf volledig uitgehold wordt.
   
 • De lokale verankering van je bedrijf komt op de tocht te staan. Waar zich ooit meerdere generaties verbonden voelden met jouw bedrijf of merk - als klant, leverancier of werknemer - verdwijnt die verbondenheid met iedere werknemer die je bedrijf verlaat. Enkel alleen omdat er een waanbeeld is waarbij outsourcing de enige manier zou zijn om je bedrijf te doen groeien. Tot het punt dat je ooit zo bruisende fabriek verworden is tot een middelmatige box-mover, een magazijn voor dozen zeg maar.
   
 • Terwijl je de levertermijnen vroeger volledig zelf in de hand had, leg je je lot - en dat van je klanten - volledig in handen van buitenlandse leveranciers. De merknaam blijft echter behouden, net als eventuele klachten wanneer een levering vertraging oploopt. De schade die je hierdoor kan oplopen, kan zich razendsnel manifesteren (denk maar aan het vastlopen van het Ever Given-containerschip!), dus misschien is het toch een betere optie je lot in eigen hand te houden.

"Waarom streeft Yitch ernaar om bedrijven beter te laten presteren, met automatisering en digitalisering als vehikel?"

 

Productie en consumptie dicht bij elkaar houden

Deze hele kwestie vat eigenlijk onze ‘Why’ samen. Waarom streeft Yitch ernaar om bedrijven beter te laten presteren, met automatisering en digitalisering als vehikel? Waarom beogen we een betere integratie van verschillende niveaus binnen een onderneming? Waarom zijn we bereid om onze opgebouwde kennis te delen, met zowel klanten als concurrenten? Waarom opteren we eerder voor MAKE dan voor BUY? Waarom doen we wat we doen?'

 

Het antwoord schuilt in onze idealen: door lokale bedrijven efficiënter te laten produceren, vervalt de nood om de productie integraal of gedeeltelijk te herlokaliseren buiten onze landsgrenzen.

 

 • Slagen we hierin door slim optimaliseren en digitaliseren van die productie, dan is het indirecte gevolg dat het bedrijf in kwestie beter zal zijn opgewassen tegen de uitdagingen van morgen.
   
 • Belangrijker is echter het onmiddellijke, en meer merkbare gevolg: slagen we er door deze optimalisatie in om de concurrentiekracht van een onderneming op te drijven, dan zal ook de lokale werkzekerheid ongeschonden blijven, voor zowel de huidige als de komende generaties.

En is die verbondenheid met de lokale gemeenschap al geen prachtig doel op zich? Laat staan dat je het ook kan combineren met een versterkte concurrentiepositie door door digitalisering? Enkel met deze zaken in rekening genomen, kan je je pas echt duurzaam noemen.

 

Wil ook jij meebouwen aan een meer duurzame toekomst, met Factories of the Future als katalysator?

 


Check zeker onze jobs!

Share this article:

Share this article: